Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
- Sesja XIV
- Sesja XV
- Sesja XVI
- Sesja XVII
- Sesja XVIII
- Sesja XIX
- Sesja XX
- Sesja XXI
- Sesja XXII
- Sesja XXIII
- Sesja XXIV
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
° Protokoły z sesji Rady Gminy
° Uchwały RIO
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2008 > Sesja XIV strona główna 

Sesja XIV
 Uchwała Nr XIV/84/08 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J.S na działalność Wójta Gminy w Gniewoszowie.
Obowiązuje od: 2008-02-22   Data wprowadzenia informacji 2008-04-03 14:47:47 Informację zaktualizowano 2010-02-25 11:56:17, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XIV/85/08 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Giewoszowie.
Obowiązuje od: 2008-02-22   Data wprowadzenia informacji 2008-06-19 12:17:20 Informację zaktualizowano 2008-06-19 12:31:54, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XIV/86/08 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2008r.
Obowiązuje od: 2008-02-22   Data wprowadzenia informacji 2008-06-19 12:28:30, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XIV/87/08 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2008r.
Obowiązuje od: 2008-02-22   Data wprowadzenia informacji 2008-06-19 12:34:03, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XIV/88/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i ustalenia wartości jednego punktu (w złotych) do sporządzenia tabeli miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie
Obowiązuje od: 2008-02-22   Data wprowadzenia informacji 2008-06-19 12:39:08, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XIV/89/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i ustalenia wartości jednego punktu (w złotych) do sporządzenia tabeli miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek działających w zakresie oświaty, nie będących nauczycielami
Obowiązuje od: 2008-02-22   Data wprowadzenia informacji 2008-06-19 12:40:00, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XIV/90/08 w sprawie ustalenia na 2008r. regulaminu wynagradzania dla nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę regulującego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego , szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, nagród oraz wysokości i zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego
Obowiązuje od: 2008-02-22   Data wprowadzenia informacji 2008-06-19 12:41:51, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XIV/91/08 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/79/07 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/61/07 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 16 października 2007r. w sprawie określenia formy organizacyjno – prawnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie.
Obowiązuje od: 2008-02-22   Data wprowadzenia informacji 2008-06-19 12:46:04, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XIV/92/08 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/80/07 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/62/07 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 16 października 2007r. w sprawie określenia formy organizacyjno – prawnej publicznych szkół na terenie gminy Gniewoszów
Obowiązuje od: 2008-02-22   Data wprowadzenia informacji 2008-06-19 12:47:20, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś

Zobacz:
 Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .  Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV . 
wersja do druku