Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
- sesja V
- sesja VI
- Sesja VII
- Sesja VIII
- Sesja IX
- Sesja X
- Sesja XI
- Sesja XII
- Sesja XIII
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
° Protokoły z sesji Rady Gminy
° Uchwały RIO
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2007 > Sesja XIII strona główna 

Sesja XIII
 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu ustalającego zasady korzystania ze stołówki szkolnej oraz odpłatności za posiłki przygotowane w stołówce szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole
Obowiązuje od: 2007-12-28   Data wprowadzenia informacji 2008-04-03 14:32:00, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu ustalającego zasady korzystania ze stołówki szkolnej oraz odpłatności za posiłki przygotowane w stołówce szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Gniewoszowie przy ul. M. Konopnickiej 19
Obowiązuje od: 2007-12-28   Data wprowadzenia informacji 2008-04-03 14:32:47, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/61/07 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 16 października 2007r. w sprawie określenia formy organizacyjno – prawnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie
Obowiązuje od: 2007-12-28   Data wprowadzenia informacji 2008-04-03 14:33:41, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/62/07 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 16 października 2007r. w sprawie określenia formy organizacyjno – prawnej publicznych szkół na terenie gminy Gniewoszów
Obowiązuje od: 2007-12-28   Data wprowadzenia informacji 2008-04-03 14:34:36, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008r.
Obowiązuje od: 2007-12-28   Data wprowadzenia informacji 2008-04-03 14:35:13, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Gniewoszowie na 2008r.
Obowiązuje od: 2007-12-28   Data wprowadzenia informacji 2008-04-03 14:36:07, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2008r.
Obowiązuje od: 2007-12-28   Data wprowadzenia informacji 2008-04-03 14:36:41, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewoszów na rok 2008.
Obowiązuje od: 2007-12-28   Data wprowadzenia informacji 2008-04-03 14:52:38, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o projekcie budżetu na rok 2008
Obowiązuje od: 2007-12-11   Data wprowadzenia informacji 2008-06-19 11:25:28 Informację zaktualizowano 2008-06-19 11:25:44, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Janina Filipowicz
 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2007r.
Obowiązuje od: 2007-12-28   Data wprowadzenia informacji 2008-07-15 10:09:33, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Załącznik Nr. 1 do Uchwały XIII/75/07
Obowiązuje od: 2007-12-28   Data wprowadzenia informacji 2008-06-19 11:29:38 Informację zaktualizowano 2008-06-19 11:31:53, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Załącznik Nr. 2 do Uchwały XIII/75/07
Obowiązuje od: 2007-12-28   Data wprowadzenia informacji 2008-06-19 11:35:03 Informację zaktualizowano 2008-06-19 11:42:05, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Załącznik Nr. 3 do Uchwały XIII/75/07
Obowiązuje od: 2007-12-28   Data wprowadzenia informacji 2008-06-19 11:36:13, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Załącznik Nr. 4 do Uchwały XIII/75/07
Obowiązuje od: 2007-12-28   Data wprowadzenia informacji 2008-06-19 11:36:41, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Załącznik Nr. 5 do Uchwały XIII/75/07
Obowiązuje od: 2007-12-28   Data wprowadzenia informacji 2008-06-19 11:37:14, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Załącznik Nr. 5a do Uchwały XIII/75/07
Obowiązuje od: 2007-12-28   Data wprowadzenia informacji 2008-06-19 11:37:50, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Załącznik Nr. 6 do Uchwały XIII/75/07
Obowiązuje od: 2007-12-28   Data wprowadzenia informacji 2008-06-19 11:38:31, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Załącznik Nr. 7 do Uchwały XIII/75/07
Obowiązuje od: 2007-12-28   Data wprowadzenia informacji 2008-06-19 11:39:00, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Załącznik Nr. 8 do Uchwały XIII/75/07
Obowiązuje od: 2007-12-28   Data wprowadzenia informacji 2008-06-19 11:39:32, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Załącznik Nr. 9 do Uchwały XIII/75/07
Obowiązuje od: 2007-12-28   Data wprowadzenia informacji 2008-06-19 11:40:08, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Załącznik do Uchwały Nr XIII/76/07
Obowiązuje od: 2007-12-28   Data wprowadzenia informacji 2008-07-15 10:12:15, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś

Zobacz:
 sesja V .  sesja VI .  Sesja VII .  Sesja VIII .  Sesja IX .  Sesja X .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII . 
wersja do druku