Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
- sesja V
- sesja VI
- Sesja VII
- Sesja VIII
- Sesja IX
- Sesja X
- Sesja XI
- Sesja XII
- Sesja XIII
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
° Protokoły z sesji Rady Gminy
° Uchwały RIO
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2007 > Sesja VIII strona główna 

Sesja VIII
 Uchwała Nr VIII/41/07 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2007r.
Obowiązuje od: 2007-06-29   Data wprowadzenia informacji 2008-01-10 08:47:58, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr VIII/42/07 w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2007r.
Obowiązuje od: 2007-06-29   Data wprowadzenia informacji 2008-01-10 09:06:06, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała nr VIII/43/07 w sprawie wprowadzenia ponadplanowych dochodów do budżetu gminy na 2007r.
Obowiązuje od: 2007-06-29   Data wprowadzenia informacji 2008-01-10 09:07:31, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała nr VIII/44/07 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2007r.
Obowiązuje od: 2007-06-29   Data wprowadzenia informacji 2008-01-10 09:08:46, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr VIII/46/07 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi, tj. : osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniaowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania , jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
Obowiązuje od: 2007-06-29   Data wprowadzenia informacji 2008-01-10 09:10:11, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr VIII/47/07 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzone przez przedszkola publiczne na terenie gminy Gniewoszów
Utrata mocy obowiązującej Uchwała nr XXX/177/09
Obowiązuje od: 2007-06-29   Data wprowadzenia informacji 2008-01-10 09:10:57 Informację zaktualizowano 2010-02-25 11:41:42, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr VIII/48/07 w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów oraz osobę fizyczną nie będącą sołtysem i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Obowiązuje od: 2007-06-29   Data wprowadzenia informacji 2008-01-10 09:11:46, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr VIII/49/07 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wodę.
Obowiązuje od: 2007-06-29   Data wprowadzenia informacji 2008-01-10 09:12:23, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr VIII/50/2007 w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu z realizacji gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla gmin zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kozienickiej tj. Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów n/Pilicą, Kozienice, Magnuszew i Sieciechów na lata 2004-2011.
Obowiązuje od: 2007-06-29   Data wprowadzenia informacji 2008-01-10 09:13:20, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr VIII/51/07 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
Obowiązuje od: 2007-06-29   Data wprowadzenia informacji 2008-01-10 09:14:05, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr VIII/52/07 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr III/13/06 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej
Obowiązuje od: 2007-06-29   Data wprowadzenia informacji 2008-01-10 09:15:07, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr VIII/53/07 w sprawie powołania zespołu przygotowującego opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Kozienicach
Obowiązuje od: 2007-06-29   Data wprowadzenia informacji 2008-01-10 09:16:32, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr VIII/45/07 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I-sze półrocze.
Obowiązuje od: 2007-06-29   Data wprowadzenia informacji 2008-01-10 10:44:40, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś

Zobacz:
 sesja V .  sesja VI .  Sesja VII .  Sesja VIII .  Sesja IX .  Sesja X .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII . 
wersja do druku