Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
- sesja XXVI
- sesja XXVII
- sesja XXVIII
- sesja XXIX
- sesja XXX
- sesja XXXI
- sesja XXXII
- sesja XXXIII
- sesja I
- sesja II
- sesja III
- sesja IV
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° Protokoły z sesji Rady Gminy
° Uchwały RIO
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2006 > sesja XXXIII strona główna 

sesja XXXIII
 Uchwała Nr XXXIII/285/06 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewoszów

Utrata mocy obowiązującej Uchwała Nr XXVII/150/09
Obowiązuje od: 2006-10-27   Data wprowadzenia informacji 2007-07-30 14:45:27 Informację zaktualizowano 2010-03-09 09:47:48, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marek Banaś
 Uchwała Nr XXXIII/286/06 w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gniewoszów na lata 2006-2015”
Utrata mocy obowiązującej Uchwała nr XXIV/135/08
Obowiązuje od: 2006-10-27   Data wprowadzenia informacji 2007-07-30 14:48:28 Informację zaktualizowano 2010-02-25 13:28:26, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marek Banaś
 Uchwała Nr XXXIII/287/06 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Szewczyka na działalność Wójta Gminy w Gniewoszowie
Obowiązuje od: 2006-10-27   Data wprowadzenia informacji 2007-07-30 14:49:01 Informację zaktualizowano 2010-02-12 12:35:32, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marek Banaś
 Uchwała Nr XXXIII/288/06 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/275/06 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 27 września 2006r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z indywidualnych gospodarstw rolnych”
Obowiązuje od: 2006-10-27   Data wprowadzenia informacji 2007-07-30 14:49:45, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marek Banaś

Zobacz:
 sesja XXVI .  sesja XXVII .  sesja XXVIII .  sesja XXIX .  sesja XXX .  sesja XXXI .  sesja XXXII .  sesja XXXIII .  sesja I .  sesja II .  sesja III .  sesja IV . 
wersja do druku