Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
- sesja XIX
- sesja XX
- sesja XXI
- sesja XXII
- sesja XXIII
- sesja XXIV
- sesja XXV
- Sesja XXVI
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° Protokoły z sesji Rady Gminy
° Uchwały RIO
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2005 > sesja XXI strona główna 

sesja XXI
 Uchwała Nr XXI/194/05 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004r. i udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy w Gniewoszowie.
Obowiązuje od: 2005-04-25   Data wprowadzenia informacji 2007-07-30 14:01:42, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marek Banaś
 Uchwała Nr XXI/195/05 w sprawie wprowadzenia ponadplanowych dochodów do budżetu gminy na 2005r.
Obowiązuje od: 2005-04-25   Data wprowadzenia informacji 2007-07-30 14:02:24, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marek Banaś
 Uchwała Nr XXI/196/05 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005r
Obowiązuje od: 2005-04-28   Data wprowadzenia informacji 2007-07-30 14:03:31, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marek Banaś
 Uchwała Nr XXI/197/05 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za 2004 r.
Obowiązuje od: 2005-04-28   Data wprowadzenia informacji 2007-07-30 14:04:15, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marek Banaś
 Uchwała Nr XXI/198/05 w sprawie ustalenia na 2005r. regulaminu wynagradzania dla nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę regulującego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego , szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, nagród oraz wysokości i zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego
Obowiązuje od: 2005-04-28   Data wprowadzenia informacji 2007-07-30 14:05:15, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marek Banaś
 Uchwała Nr XXI/199/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Obowiązuje od: 2005-04-28   Data wprowadzenia informacji 2007-07-30 14:05:55, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marek Banaś
 Uchwała Nr XXI/200/05 w sprawie reasumpcji Uchwały Nr XX/193/05 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 marca 2005r. w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Ziemi Kozienickiej.
Obowiązuje od: 2005-04-28   Data wprowadzenia informacji 2007-07-30 14:06:50, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marek Banaś

Zobacz:
 sesja XIX .  sesja XX .  sesja XXI .  sesja XXII .  sesja XXIII .  sesja XXIV .  sesja XXV .  Sesja XXVI . 
wersja do druku