Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
- sesja V
- sesja VI
- Sesja VII
- Sesja VIII
- Sesja IX
- Sesja X
- Sesja XI
- Sesja XII
- Sesja XIII
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° Protokoły z sesji Rady Gminy
° Uchwały RIO
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2007 > sesja VI strona główna 

sesja VI
 Uchwała Nr VI/27/07 w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy w Gniewoszowie
Utrata mocy obowiązującej Uchwała nr XXV/141/09
Obowiązuje od: 2007-03-30   Data wprowadzenia informacji 2007-05-17 12:16:25 Informację zaktualizowano 2010-02-25 13:33:23, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr VI/28/07 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów za udział w pracach Rady Gminy

Utrata mocy obowiazującej Uchwała Nr XXV/142/09
Obowiązuje od: 2007-03-30   Data wprowadzenia informacji 2007-05-17 12:17:12 Informację zaktualizowano 2010-03-09 09:44:01, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr VI/29/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pana Stefana Marka Banasia
Obowiązuje od: 2007-03-30   Data wprowadzenia informacji 2007-05-17 12:19:06, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr VI/30/07 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2007r oraz przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
Obowiązuje od: 2007-03-30   Data wprowadzenia informacji 2007-05-17 12:21:10, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr VI/31/07 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2007r
Obowiązuje od: 2007-03-30   Data wprowadzenia informacji 2007-05-17 12:21:49, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr VI/32/07 w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Obowiązuje od: 2007-03-30   Data wprowadzenia informacji 2007-05-17 12:22:33, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr VI/33/07 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr II/6/06 Rady Gminy w Gniewioszowie
Obowiązuje od: 2007-03-30   Data wprowadzenia informacji 2007-05-17 12:23:19, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr VI/34/07 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mieszkaniowej w drodze bezprzetargowej
Obowiązuje od: 2007-03-30   Data wprowadzenia informacji 2007-05-17 12:24:00 Informację zaktualizowano 2008-11-21 22:18:16, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr VI/35/07 w sprawie określenia zasad dokonywania zakupu, leasingu, zbywania lub przyjmowania darowizn aparatury i sprzętu medycznego i innego oraz zasad dzierżawy i wynajmu majątku trwałego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
Obowiązuje od: 2007-03-30   Data wprowadzenia informacji 2007-05-17 12:24:44, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr VI/36/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego
Obowiązuje od: 2007-03-30   Data wprowadzenia informacji 2007-05-17 12:25:26, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś

Zobacz:
 sesja V .  sesja VI .  Sesja VII .  Sesja VIII .  Sesja IX .  Sesja X .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII . 
wersja do druku