Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
- sesja XXVI
- sesja XXVII
- sesja XXVIII
- sesja XXIX
- sesja XXX
- sesja XXXI
- sesja XXXII
- sesja XXXIII
- sesja I
- sesja II
- sesja III
- sesja IV
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
° Protokoły z sesji Rady Gminy
° Uchwały RIO
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2006 > sesja III strona główna 

sesja III
 Uchwała Nr III/9/06 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów
Obowiązuje od: 2006-12-12   Data wprowadzenia informacji 2007-05-17 12:55:57 Informację zaktualizowano 2007-05-17 12:56:09, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr III/10/06 w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia
Obowiązuje od: 2006-12-12   Data wprowadzenia informacji 2007-05-17 12:57:28 Informację zaktualizowano 2007-05-17 12:58:30, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr III/11/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gniewoszów.
Obowiązuje od: 2006-12-12   Data wprowadzenia informacji 2007-05-17 12:58:20 Informację zaktualizowano 2007-05-17 12:59:18, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr III/12/06 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Gniewoszów.
Obowiązuje od: 2006-12-12   Data wprowadzenia informacji 2007-05-17 11:55:20 Informację zaktualizowano 2007-05-17 12:59:31, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
  Uchwała Nr III/13/06 w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej
Wprowadzono zmianę - Uchwała nr VIII/52/07
Obowiązuje od: 2006-12-12   Data wprowadzenia informacji 2007-05-17 11:56:11 Informację zaktualizowano 2010-02-25 11:45:09, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr III/14/06 w sprawie wyboru przedstawicieli gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kozienickiej
Obowiązuje od: 2006-12-12   Data wprowadzenia informacji 2007-05-17 11:56:53 Informację zaktualizowano 2007-05-17 12:59:56, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr III/15/06 w sprawie wyrażenia opinii o projektowanym włączeniu części obszaru gminy Gniewoszów do Sieci Natura 2000
Obowiązuje od: 2006-12-12   Data wprowadzenia informacji 2007-05-17 11:58:40 Informację zaktualizowano 2007-05-17 13:00:05, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr III/16/06 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej - Etap III
Obowiązuje od: 2006-12-12   Data wprowadzenia informacji 2007-05-17 11:59:31 Informację zaktualizowano 2007-05-17 13:00:15, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś

Zobacz:
 sesja XXVI .  sesja XXVII .  sesja XXVIII .  sesja XXIX .  sesja XXX .  sesja XXXI .  sesja XXXII .  sesja XXXIII .  sesja I .  sesja II .  sesja III .  sesja IV . 
wersja do druku