Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
° Zadania i Kompetencje
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Powszechny Spis Rolny 2020
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Skarbnik Gminy > Zadania i Kompetencje strona główna 

Zadania i Kompetencje
 

Do zadań Skarbnika Gminy należy:

 1. Opracowywanie projektu budżetu gminy.

 2. Nadzorowanie i kontrola wykonywania budżetu gminy.

 3. Prowadzenie rachunkowości gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami a przede wszystkim dbać o:

 1. właściwy przebieg operacji gospodarczych

 2. ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki

 1. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami a w tym:

 1. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

 2. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez gminę,

 3. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

 4. zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.

 1. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych.

 2. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych poprzez złożenie podpisu na dokumencie danej operacji.

 3. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązać pieniężnych.

 4. Kierowanie pracą referatu finansowo-księgowego i podatkowego oraz podległych pracowników.

 5. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.

 1. zakładowego planu kont,

 2. obiegu dokumentów/dowodów księgowych

 3. zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,

 1. Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań z wykonania budżetu gminy.

 2. Dokonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie spraw finansowych w gminie oraz w podległych jednostkach organizacyjnych.

 3. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad referatem finansów księgowym.

 
Obowiązuje od: 2007-04-05   Data wprowadzenia informacji 2007-03-26 10:53:00 Informację zaktualizowano 2007-05-10 09:12:06, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Danuta Gogacz
wersja do druku