Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
° Zadania i Kompetencje
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sekretarz Gminy > Zadania i Kompetencje strona główna 

Zadania i Kompetencje

Do zadań Sekretarza Gminy należy:

 1. Zapewnienie zgodności wydanych decyzji i działań Urzędu Gminy z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne stanowiska pracy.

 3. Opracowywanie projektu Statutu Gminy,Regulaminu Organizacyjnego Urzędu i Regulaminu Pracy oraz uaktualnianie ich w miarę potrzeb.

 4. Nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady Gminy.

 5. Organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy.

 6. Nadzór nad przestrzeganiem terminowości i prawidłowości załatwiania spraw obywateli w Urzędzie.

 7. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz Kierowników jednostek organizacyjnych (akta osobowe)

 8. Gospodarowanie etatami zgodnie z regulaminem organizacyjnym.

 9. Prowadzenie spraw związanych z wyborami i referendami.

 10. Opracowywanie zakresów czynności dla pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

 11. Kontrola wewnętrzna pracy Urzędu oraz jednostek organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw kadrowych.

 12. Nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i regulaminów wewnętrznych Urzędu.

 13. Wydawanie poświadczeń urzędowych.

 14. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych.

 15. Nadzór nad opracowywaniem arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych.

 16. Nadzór nad działalnością placówek oświatowych.

 17. Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy.


Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:

 1. stanowiskiem pracy d/s administracyjno-organizacyjnych,

 2. stanowiskiem pracy d/s obsługi Rady Gminy i redakcji czasopisma gminnego

 3. pozostałymi stanowiskami pracy w czasie nieobecności Wójta i Z-cy Wójta.


W zakresie zamówień publicznych

 1. Stosowanie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo o zamówieniach publicznych ( Dz.U.Nr 19,poz. 177 ) w zakresie prowadzonych spraw.

 2. Opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/g treści art. 35 ustawy w zakresie prowadzonych spraw.

 3. Przygotowywanie projektów umów.

 4. Uczestniczenie w posiedzeniach komisji przetargowej.
 
Obowiązuje od: 2007-04-05   Data wprowadzenia informacji 2007-03-26 10:42:37 Informację zaktualizowano 2007-05-10 09:11:18, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Danuta Gogacz
wersja do druku