Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Powszechny Spis Rolny 2020
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje strona główna 

Informacje
 Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obowiązuje od: 2011-09-12   Data wprowadzenia informacji 2011-09-16 12:09:48, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Postanowienie - oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 738.
Obowiązuje od: 2011-09-12   Data wprowadzenia informacji 2011-09-16 12:08:41, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Infomacja w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2010
Obowiązuje od: 2009-11-24   Data wprowadzenia informacji 2009-12-29 09:45:37, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2010
Obowiązuje od: 2009-11-24   Data wprowadzenia informacji 2009-12-29 09:47:21, wprowadzający: Mikołaj Mizak
  Załącznik ZN-1/A do deklaracji na podatek od nieruchomosci na rok 2010
Obowiązuje od: 2009-11-24   Data wprowadzenia informacji 2010-01-05 09:42:11 Informację zaktualizowano 2010-01-05 09:48:24, wprowadzający: Mikołaj Mizak
  Załącznik ZN-1/B do deklaracji na podatek od nieruchomosci na rok 2010
Obowiązuje od: 2009-11-24   Data wprowadzenia informacji 2010-01-05 09:47:39 Informację zaktualizowano 2010-01-05 09:48:36, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Informacja w sprawie podatku rolnego na rok 2010
Obowiązuje od: 2009-11-24   Data wprowadzenia informacji 2009-12-29 09:49:15 Informację zaktualizowano 2010-01-05 09:49:18, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Deklaracja na podatek rolny na rok 2010
Obowiązuje od: 2009-11-24   Data wprowadzenia informacji 2009-12-29 09:56:10 Informację zaktualizowano 2010-01-05 09:49:49, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Załącznik ZR-1/A do deklaracji na podatek rolny na rok 2010
Obowiązuje od: 2009-11-24   Data wprowadzenia informacji 2010-01-12 09:29:10, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Załącznik ZR-1/Bdo deklaracji na podatek rolny na rok 2010
Obowiązuje od: 2009-11-24   Data wprowadzenia informacji 2010-01-12 09:29:59, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Informacja w sprawie podatku leśnego na rok 2010
Obowiązuje od: 2009-11-24   Data wprowadzenia informacji 2009-12-29 09:57:03 Informację zaktualizowano 2010-01-05 09:51:36, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Deklaracja na podatek leśny na rok 2010
Obowiązuje od: 2009-11-24   Data wprowadzenia informacji 2009-12-29 09:57:51 Informację zaktualizowano 2010-01-05 09:57:46, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Załącznik ZL-1/A do deklaracji na podatek leśny na rok 2010
Obowiązuje od: 2009-11-24   Data wprowadzenia informacji 2010-01-12 09:31:34 Informację zaktualizowano 2010-01-12 09:34:49, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Załącznik ZL-1/B do deklaracji na podatek leśny na rok 2010
Obowiązuje od: 2009-11-24   Data wprowadzenia informacji 2010-01-12 09:33:44, wprowadzający: Mikołaj Mizak

REFERAT FINANSOWY

1/ Odroczenie terminu płatności podatku

2/ Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

3/ Rozłożenie na raty zapłaty podatku

4/ Rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

5/ Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę

6/ Ulga inwestycyjna dla podatników podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na inwestycje

7/ Ulga żołnierska w podatku rolnym

8/ Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

9/ Zaświadczenie uprawniające podatnika podatku rolnego do otrzymania bonów paliwowych

10/ Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowyKarty informacyjne

1 Dot: Odroczenie terminu płatności podatku

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy w Gniewoszowie

ul. Lubelska 16 , pokój nr 1

tel. /0-48/ 621-50-03 wew. 23

Komórka odpowiedzialna: Referat Finasowy

Wymagane dokumenty: Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku

Załączniki:

- należy załączyć posiadane dokumenty potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu

Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu , za pośrednictwem Wójta Gminy w Gniewoszowie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy


2 Sprawa: Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy w Gniewoszowie

ul. Lubelska 16, pokój nr 1

tel. /048/ 621-50-03 wew. 23

Komórka odpowiedzialna: Referat Finasowy

Wymagane dokumenty: Wniosek o odroczenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Załączniki:

- należy załączyć posiadane dokumenty potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku

Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwolawczego w Radomiu, za pośrednictwem Wójta Gminy w Gniewoszowie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi: Ustalony formularza wniosku nie jest obowiązkowy.


3 Sprawa : Rozłożenie na raty zapłaty podatku

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy w Gniewoszowie

ul. Lubelska 16 , pokój nr 1

tel. /048/ 621-50-03 wew.23


Komórka odpowiedzialna: Referat Finansowy

Wymagane dokumenty: Wniosek o rozłożenie na raty

Załączniki :

- należy załączyć podsiadane dokumenty potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku

Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Wójta Gminy Gniewoszów, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy


4 Sprawa: Rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Wiejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Gniewoszów ,

ul. Lubelska 16, pokój nr 1

tel. /048/ 621-50-03 wew. 23

Komórka odpowiedzialna : Referat Finansowy

Wymagane dokementy: Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami

Załączniki:

- należy załączyć posiadane dokumenty potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku

Termin załatwienia sprawy : Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem

Wójta Gminy Gniewoszów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy .


5 Sprawa: Umorzenie zaloegłosći podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Gniewoszów

ul. Lubelska 16, pokój nr 1

tel. /048/ 621-50-03 wew 23

Komórka odpowiedzialna: Referat Finansowy

Wymagane dokumenty: Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/ odsetek za zwłokę

Załączniki:

- należy załączyć posiadane dokumenty potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku.

Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy i opłaty: Odwołanie wnosi sie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Gniewoszów, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy


Sprawa: Ulga inwestycyjna dla podatników podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na inwestycje

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Gniewoszów

ul. Lubelska 16, pokój nr 1

tel. /048/ 621-50-03 wew 23

Komórka odpowiedzialna: Referat Finansowy

Wymagane dokumenty: Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej

Załączniki:

- zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych,

- rachunki lub ich uwierzytelnione odpisy,stwierdzające wysokość wydatków inwestycyjnych

Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy i opłaty: Odwołanie wnosi sie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Gniewoszów, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.


Sprawa: Ulga żołnierska w podatku rolnym

Miejsce załatwienia sprawy : Urząd Gminy Gniewoszów

ul. Lubelska 16, pokój nr 1

tel./048/ 621-50-03 wew 23

Komórka odpowiedzialna : Referat Finansowy

Wymagane dokumenty: Wniosek o przyznanie ulgi żołnierskiej w podatku rolnym

Załączniki:

- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o nie pobieraniu zasiłku ,

- zaświadczenie potwierdzające okres odbywania zasadniczej służby wojskowej / długotrwałego przeszkolenia wojskowego, spełniania zastępczo obowiązku służby wojskowej w formie skoszarowanej /

Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy i opłaty : Owołanie wnosi sie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Wójta Gminy Gniewoszów, terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.


Sprawa : Zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Gniewoszów

ul. Lubelska 16 , pokój nr 1

tel. 621-50-03 wew.23

Komórka odpowiedzialna : Referat Finansowy

Wymagane dokumenty : Wniosek o zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Załączniki :

- dokument potwierdzający nabycie gruntów / do wglądu /

Termin załatwienia sprawy : Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Wójta Gminy Gniewoszów ,

w terminie 14 dnia od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi : Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.


9 Sprawa: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Gniewoszów

ul. Lubelska 16 , pokój nr 1

tel. 621-50-03 wew.23

Komórka odpowiedzialna : Referat Finansowy

Wymagane dokumenty :

- Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

- faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie 6 m-cy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku

Termin składania wniosku: od 01.09.2008 do 28.02.2009

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Wójta Gminy Gniewoszów ,

w terminie 7 dnia.

Uwagi : Ustalony formularz wniosku jest obowiązkowy.

 


10 Sprawa : Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy

Miejsce załatwienia sprawy : Urząd Gminy Gniewoszów

ul. Lubelska 16 , pokój nr 1

tel./048/ 621- 50- 03 wew. 23

Komórka odpowiedzialna : Referat Finansowy

Wymagane dokumenty : Wniosek o wydanie zaświadczenia

1) Opłaty : Opłata skarbowa

- od zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległosci - 21 zł,

- od pozostałych zaświadczeń - 17 zł.

2) Zaświadczenia, które nie podlegają opłacie skarbowej

- zaświadczenia w sprawie alimenatacji, opieki, kurateli i przysposobienia,

-zaświadczenia w sprawie ubezpieczeń społecznych i rent strukturalnych,

- zaświadczenia w sprawie świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwionych na podstawie przepisów o pomocy społecznej

- zaświadczenia w sprawie nauki, szkolnictrwa i oświaty pozaszkolnej

3) Zaswiadczenia zwolnione z opłaty skarbowej:

Zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego.

Termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7dni

Termin odwoławczy : Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Wójta Gminy Gniewoszów, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Uwagi : Zaświadczenia wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy .

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

Opłata skarbowa uiszczona w Kasie Urzędu Gminy na dowód wpłaty.

 
Obowiązuje od: 2007-01-01   Data wprowadzenia informacji 2004-01-26 16:50:45 Informację zaktualizowano 2008-12-24 08:24:03, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Teodozja Jezuita
 deklaracja dla płatników podatku rolnego
Data wprowadzenia informacji 2004-01-27 17:37:33 Informację zaktualizowano 2004-01-27 17:58:18, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 deklaracja dla płatników podatku leśnego
Data wprowadzenia informacji 2004-01-27 17:55:47, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 informacja o nieruchomościach-formularz
Data wprowadzenia informacji 2006-12-20 15:08:46, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
``
 deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości-formularz
Data wprowadzenia informacji 2006-12-20 15:10:09 Informację zaktualizowano 2006-12-20 15:12:12, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Data wprowadzenia informacji 2007-05-24 12:18:45 Informację zaktualizowano 2007-05-24 12:19:45, wprowadzający: Mikołaj Mizak
wersja do druku