Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
° oświadczenia za rok 2002
° oświadczenia za rok 2003
° oświadczenia za rok 2004
° oświadczenia za rok 2005
- Radni
- Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych
° oświadczenia za rok 2006
° oświadczenia za rok 2007
° oświadczenia za rok 2008
° oświadczenia za rok 2009
° oświadczenia za rok 2010
° oświadczenia za rok 2011
° oświadczenia za rok 2012
° oświadczenia za rok 2013
° oświadczenia za rok 2014
° oświadczenia za rok 2015
° oświadczenia za rok 2016
° oświadczenia za rok 2017
°  oświadczenia za rok 2018
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Oświadczenia majątkowe > oświadczenia za rok 2005 > Radni strona główna 

Radni
 Maria Halina Banaś - Przewodnicząca Rady Gminy
Data wprowadzenia informacji 2007-03-13 14:04:51, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Marcin Szczepaniak
Data wprowadzenia informacji 2007-03-19 13:07:29, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Krystyna Szafranek
Data wprowadzenia informacji 2007-03-19 13:08:14, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Henryk Sadura
Data wprowadzenia informacji 2007-03-19 13:09:00 Informację zaktualizowano 2008-12-11 14:04:37, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Jan Pułka
Data wprowadzenia informacji 2007-03-19 13:09:43, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Jolanta Jakubowska
Data wprowadzenia informacji 2007-03-19 13:31:55, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Danuta Kubicka
Data wprowadzenia informacji 2007-03-19 13:32:43, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Krzysztof Karsznia
Data wprowadzenia informacji 2007-03-19 13:33:31 Informację zaktualizowano 2008-12-11 13:51:01, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Łukasz Kamionka
Data wprowadzenia informacji 2007-03-19 13:34:26, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Roman Pytrus
Data wprowadzenia informacji 2007-03-19 13:35:08 Informację zaktualizowano 2008-12-11 14:03:15, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Wiesław Kaczkowski
Data wprowadzenia informacji 2007-03-19 13:35:44, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Andrzej Gugała
Data wprowadzenia informacji 2007-03-19 13:36:15 Informację zaktualizowano 2008-12-11 13:45:47, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Tadeusz Gawinek
Data wprowadzenia informacji 2007-03-19 13:36:52, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Roman Bąk
Data wprowadzenia informacji 2007-03-19 13:37:35, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Jan Tyburcy
Data wprowadzenia informacji 2007-03-19 13:38:14, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Marek Banaś - przewodniczący Rady Gminy do 13 XI 2006
Obowiązuje od: 2006-04-27   Data wprowadzenia informacji 2007-06-25 08:53:49 Informację zaktualizowano 2007-06-25 08:54:50, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marek Banaś
 Andrzej Gugała - kadencja 2002 - 2006
Obowiązuje od: 2006-04-26   Data wprowadzenia informacji 2007-08-06 11:43:52 Informację zaktualizowano 2008-12-11 13:49:47, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Andrzej Gugała
``
 Halina Banaś - kadencja 2002 - 2006
Obowiązuje od: 2006-03-31   Data wprowadzenia informacji 2007-08-06 11:44:50 Informację zaktualizowano 2007-08-06 12:10:58, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Halina Banaś
``
 Henryk Sadura - kadencja 2002 - 2006
Obowiązuje od: 2006-04-26   Data wprowadzenia informacji 2007-08-06 11:45:37 Informację zaktualizowano 2007-08-06 12:10:28, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Henryk Sadura
``
 Jan Maj - kadencja 2002 - 2006
Obowiązuje od: 2006-04-20   Data wprowadzenia informacji 2007-08-06 11:46:20 Informację zaktualizowano 2007-08-06 12:10:05, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Jan Maj
``
 Jan Tyburcy - kadencja 2002 - 2006
Obowiązuje od: 2006-04-25   Data wprowadzenia informacji 2007-08-06 11:47:04 Informację zaktualizowano 2007-08-06 12:09:16, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Jan Tyburcy
``
 Jolanta Jakubowska - kadencja 2002 - 2006
Obowiązuje od: 2006-04-26   Data wprowadzenia informacji 2007-08-06 11:47:54 Informację zaktualizowano 2007-08-06 12:08:46, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Jolanta Jakubowska
``
 Małgorzata Pietrzyk - kadencja 2002 - 2006
Obowiązuje od: 2006-04-24   Data wprowadzenia informacji 2007-08-06 11:48:51 Informację zaktualizowano 2007-08-06 12:08:05, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Małgorzata Pietrzyk
``
 Marta Podsiadlik - kadencja 2002 - 2006
Obowiązuje od: 2006-04-26   Data wprowadzenia informacji 2007-08-06 11:49:58 Informację zaktualizowano 2007-08-06 12:07:37, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marta Podsiadlik
``
 Mieczysław Kołdej - kadencja 2002 - 2006
Obowiązuje od: 2006-04-26   Data wprowadzenia informacji 2007-08-06 11:50:42 Informację zaktualizowano 2007-08-06 12:06:48, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Mieczysław Kołdej
``
 Roman Bąk - kadencja 2002 - 2006
Obowiązuje od: 2006-04-20   Data wprowadzenia informacji 2007-08-06 11:51:21 Informację zaktualizowano 2007-08-06 12:06:18, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Roman Bąk
``
 Szewczyk Władysław - kadencja 2002 - 2006
Obowiązuje od: 2006-04-26   Data wprowadzenia informacji 2007-08-06 11:52:22 Informację zaktualizowano 2007-08-06 12:05:49, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Władysław Szewczyk
``
 Wojciech Szczepaniak - kadencja 2002 - 2006
Obowiązuje od: 2006-04-25   Data wprowadzenia informacji 2007-08-06 11:53:19 Informację zaktualizowano 2007-08-06 12:05:18, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wojciech Szczepaniak
``
 Zbigniew Koziara - kadencja 2002 - 2006
Obowiązuje od: 2006-04-18   Data wprowadzenia informacji 2007-08-06 11:53:59 Informację zaktualizowano 2007-08-06 12:04:46, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Zbigniew Koziara
``
 Zdzisław Dziuba - kadencja 2002 - 2006
Obowiązuje od: 2006-04-24   Data wprowadzenia informacji 2007-08-06 11:54:38 Informację zaktualizowano 2007-08-06 12:02:31, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Zdzisław Dziuba
 Andrzej Gugała - oświadczenie złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji.
Obowiązuje od: 2006-08-25   Data wprowadzenia informacji 2007-08-06 12:14:52 Informację zaktualizowano 2008-12-11 13:48:59, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Andrzej Gugała
 Halina Banaś - oświadczenie złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji.
Obowiązuje od: 2006-08-25   Data wprowadzenia informacji 2007-08-06 12:15:50, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Halina Banaś
 Henryk Sadura - oświadczenie złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji.
Obowiązuje od: 2006-08-25   Data wprowadzenia informacji 2007-08-06 12:16:51, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Henryk Sadura
 Jan Maj - oświadczenie złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji.
Obowiązuje od: 2006-08-25   Data wprowadzenia informacji 2007-08-06 12:17:25, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Jan Maj
 Jan Tyburcy - oświadczenie złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji.
Obowiązuje od: 2006-08-25   Data wprowadzenia informacji 2007-08-06 12:18:07, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Jan Tyburcy
 Jolanta Jakubowska - oświadczenie złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji.
Obowiązuje od: 2006-08-26   Data wprowadzenia informacji 2007-08-06 12:18:51, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Jolanta Jakubowska
 Małgorzata Pietrzyk - oświadczenie złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji.
Obowiązuje od: 2006-08-25   Data wprowadzenia informacji 2007-08-06 12:19:29, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Małgorzata Pietrzyk
 Marta Podsiadlik - oświadczenie złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji.
Obowiązuje od: 2006-08-25   Data wprowadzenia informacji 2007-08-06 12:20:11, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marta Podsiadlik
 Mieczysław Kołdej - oświadczenie złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji.
Obowiązuje od: 2006-08-27   Data wprowadzenia informacji 2007-08-06 12:20:49, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Mieczysław Kołdej
 Roman Bąk - oświadczenie złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji.
Obowiązuje od: 2006-08-26   Data wprowadzenia informacji 2007-08-06 12:21:26, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Roman Bąk
 Szewczyk Władysław - oświadczenie złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji.
Obowiązuje od: 2006-08-26   Data wprowadzenia informacji 2007-08-06 12:22:12, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Władysław Szewczyk
 Wojciech Szczepaniak - oświadczenie złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji.
Obowiązuje od: 2006-08-24   Data wprowadzenia informacji 2007-08-06 12:22:55, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wojciech Szczepaniak
 Zbigniew Koziara - oświadczenie złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji.
Obowiązuje od: 2006-08-25   Data wprowadzenia informacji 2007-08-06 12:23:33 Informację zaktualizowano 2008-12-11 13:53:12, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Zbigniew Koziara
 Zdzisław Dziuba - oświadczenie złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji.
Obowiązuje od: 2006-08-27   Data wprowadzenia informacji 2007-08-06 12:24:22, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Zdzisław Dziuba

Zobacz:
 Radni .  Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych . 
wersja do druku