Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Powszechny Spis Rolny 2020
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku strona główna 

Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Obwieszczenie

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.), Wójt Gminy Gniewoszów informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla opracowanego dokumentu: Program ochrony środowiska dla Gminy Gniewoszów na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022-2025.


Treść Obwieszczenia


Opinia sanitarna


Uzgodnienie - Program ochrony środowiska

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-20 16:12:33 Informację zaktualizowano 2017-11-21 10:32:14, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Obwieszczenia Wójta Gminy Gniewoszów o
opracowywaniu projektu programu ochrony
środowiska i Prognozy oddziaływania na
środowisko dla Gminy Gniewoszów.
 Treść obwieszczenia
Obowiązuje od: 2013-08-19   Data wprowadzenia informacji 2013-08-19 12:30:16, wprowadzający: Mikołaj Mizak
zawiadomienie o wszczęciu postepowania
administracyjnego

Zawiadomienie Wójta Gminy Gniewoszów o wszcęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia :Budowa sieci kanalizacji sanitranej  podciśnieniowej w technologii ISEKI wraz z przyłaczami w miejscowości Regów Stary oraz rozubudowy kanalizacji w miejscoowści Borek "Fort" gmina Gniewoszów. 

 treść zawiadomienia
Data wprowadzenia informacji 2015-07-08 14:05:33 Informację zaktualizowano 2015-07-08 14:10:52, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738 w m. Regów Nowy i Wysokie Koło na odcinku od km 14+120 do km 15+972,12"

 Treść zawiadomienia
Data wprowadzenia informacji 2018-10-26 15:39:25, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 Treść dezycji
Data wprowadzenia informacji 2019-01-21 13:03:29, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Postanowienie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 738.

 Treść postanowienia
Data wprowadzenia informacji 2019-01-21 13:21:02, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Zawiadomienie

o zakończeniu postępowania administracyjnego.

 Treść zawiadomienia
Data wprowadzenia informacji 2020-06-10 14:19:46, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 Treść dezycji
Obowiązuje od: 2020-06-17   Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 11:41:26, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia" Budowa dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid 53/2 w miejscowości Boguszówka"

 Treść zawiadomienia
Obowiązuje od: 2020-06-23   Data wprowadzenia informacji 2020-06-25 11:57:09, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zawiadomienie

o zakończeniu postępowania administracyjnego.

 Treść zawiadomienia
Obowiązuje od: 2020-09-10   Data wprowadzenia informacji 2020-09-10 14:55:00, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 Treść decyzji
Data wprowadzenia informacji 2020-09-21 14:37:54, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zawiadomienie

o zakończeniu postepowania administracyjnego.

 Treść zawiadomienia
Data wprowadzenia informacji 2020-09-23 14:40:34, wprowadzający: Mikołaj Mizak
wersja do druku