Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
- sesja XIX
- sesja XX
- sesja XXI
- sesja XXII
- sesja XXIII
- sesja XXIV
- sesja XXV
- Sesja XXVI
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° Protokoły z sesji Rady Gminy
° Uchwały RIO
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2005 > sesja XX strona główna 

sesja XX
 Uchwała Nr XX/187/05 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sarnowie
Obowiązuje od: 2005-03-21   Data wprowadzenia informacji 2007-07-30 13:24:03, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marek Banaś
 Uchwała Nr XX/188/05 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2005r.
Obowiązuje od: 2005-03-21   Data wprowadzenia informacji 2007-07-30 13:25:02, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marek Banaś
 Uchwała Nr XX/189/05 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pod nazwą kompleksowe wodociągowanie pozostałych miejscowości gminy
Obowiązuje od: 2005-03-21   Data wprowadzenia informacji 2007-07-30 13:25:52, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marek Banaś
 Uchwała Nr XX/190/05 w sprawie ustalenia granic obwodu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gniewoszowie
Obowiązuje od: 2005-03-21   Data wprowadzenia informacji 2007-07-30 13:38:27, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marek Banaś
 Uchwała Nr XX/191/05 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gniewoszów.
Obowiązuje od: 2005-03-21   Data wprowadzenia informacji 2007-07-30 13:39:19, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marek Banaś
 Uchwała Nr XX/192/05 w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pana mgr Wiesława Andrzeja Pawlonki.
Obowiązuje od: 2005-01-01   Data wprowadzenia informacji 2007-07-30 13:40:35, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marek Banaś
 Uchwała XX/193/05 w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Ziemi Kozienickiej
Obowiązuje od: 2005-03-21   Data wprowadzenia informacji 2007-07-30 13:41:30, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marek Banaś

Zobacz:
 sesja XIX .  sesja XX .  sesja XXI .  sesja XXII .  sesja XXIII .  sesja XXIV .  sesja XXV .  Sesja XXVI . 
wersja do druku