bip.gniewoszow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Gniewoszów www.gniewoszow.pl
Uchwały > Sesja XXI strona główna 

Sesja XXI
Uchwała XXI.130.2016

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2017r.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-11-24   Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 10:24:26, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XXI.131.2016

w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów w 2017r.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-11-24   Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 10:25:46, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XXI.132.2016

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gniewoszów.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-11-24   Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 10:27:32, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XXI.133.2016

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Gniewoszów

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-11-24   Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 10:29:06, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XXI.134.2016

w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-11-24   Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 10:30:08, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XXI.135.2016

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016r. Nr. XI/70/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-11-24   Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 10:32:58, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XXI.136.2016

w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany Regulaminu Organizacyjnego Bibiblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-11-24   Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 10:34:23, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XXI.137.2016

w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-11-24   Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 10:41:05, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XXI.138.2016

w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewoszów"

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-11-24   Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 10:42:25, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XXI.139.2016

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-11-24   Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 10:44:50, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XXI.140.2016

w sprawie zmian uchwały Nr. XX/128/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Gniewoszów na zakup nieruchomości gruntowych.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-11-24   Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 10:47:12, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela

Zobacz:
 2002 .  2003 .  2004 .  2005 .  2006 .  2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  Protokoły z sesji Rady Gminy .  Uchwały RIO . 
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gniewoszow.pl