bip.gniewoszow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Gniewoszów www.gniewoszow.pl
Uchwały > Sesja XX strona główna 

Sesja XX
Uchwała XX.125.2016

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XI/69/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2016-2020.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-10-28   Data wprowadzenia informacji 2016-11-22 13:26:50, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała XX.126.2016

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016r. Nr XI/70/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016r.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-10-28   Data wprowadzenia informacji 2016-11-22 13:29:04, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XX.127.2016

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-10-28   Data wprowadzenia informacji 2016-11-22 13:30:12, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XX.128.2016

w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Gniewoszów na zakup nieruchomości gruntowych.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-10-28   Data wprowadzenia informacji 2016-11-22 13:31:32, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XX.129.2016

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na 2017r."

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-10-28   Data wprowadzenia informacji 2016-11-22 13:52:38, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela

Zobacz:
 2002 .  2003 .  2004 .  2005 .  2006 .  2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 .  Protokoły z sesji Rady Gminy .  Uchwały RIO . 
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gniewoszow.pl