Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Deklaracja dostępności
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Informacja o komisjach
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Gminna Ewidencja Zabytków
Informacje o wydanych decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzjach o warunkach zabudowy, poprzedzonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Zapytania ofertowe
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Powszechny Spis Rolny 2020
Spis powszechny 2021
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Strona główna  

Dane
Gniewoszów
NAZWA GMINY Gniewoszów
RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA woj. mazowieckie, pow. kozienicki
KOD 26-920
MIEJSCOWOŚĆ Gniewoszów, ul.Lubelska 16
KONTAKT tel./fax (+48 48) 62 15 003/62 15 046
e-mail:gmina@gniewoszow.pl
Wójt Gminy

Marcin Gac
tel. (48) 62 15 003 w. 30
e-mail:gmina@gniewoszow.pl

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Baran
e-mail: przewodniczacy@gniewoszow.pl

Sekretarz Gminy Izabela Kierasińska
tel. (48) 62 15 003 w. 26
e-mail:gmina@gniewoszow.pl
Skarbnik Gminy Joanna Miturska
tel. (48) 62 15 003 w.31
e-mail:ksiegowosc@gniewoszow.pl

 

 
Data wprowadzenia informacji 2004-01-24 12:26:50 Informację zaktualizowano 2019-09-04 08:17:28, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Godziny pracy Urzędu Gminy Gniewoszów

poniedziałek
środa
czwartek
piatek
7:30-15:30
wtorek 7:00-15:00
 
Obowiązuje od: 2007-04-05   Data wprowadzenia informacji 2004-01-29 18:36:13 Informację zaktualizowano 2007-05-10 09:04:03, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Danuta Gogacz
wersja do druku